SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud som blir gitt ved skolene for barn i 1. – 4. klasse. Karmøy kommune står som eier, men det er rektor ved den enkelte skole som er administrativ og faglig leder for SFO. I tillegg er det satt av tid til miljøarbeider for å koordinere ordningen. 

Informasjon til foresatte som ble sendt i Visma Flyt skole til alle foresatte til elever på 0.og 1. trinn mandag 16. januar 2023:

Alle elever på 1.-og 2. klasse får gratis plass i SFO hver dag fra kl. 07.45-15.00. Tilbudet gjelder 11 måneder, også i skolens ferier og fridager. I juli er SFO stengt. I praksis betyr det at samme modell som 1. klasse har dette skoleåret blir videreført til å gjelde for 1.-og 2. klasse skoleåret 2023-24.

Elever i 1. klasse som allerede har plass på SFO blir videreført på 2. trinn i samme modell. Dette tar skolen seg av, da det er en videreføring av tilbud som 1. klassingene har i dag. Dersom noen ønsker å endre gratis kjernetid modell, krever det ny søknad innen fristen 15. februar 2023, for å være garantert plass.

Elever som begynner i 1. eller 2. klasse skoleåret 2023-24 som ikke har søkt om plass på SFO inneværende skoleår kan nå søke om plass under “Gratis kjernetid 1. og 2. klasse”.

For elever i 3. og 4. klasse vil ikke dette medføre noen endringer i tilbudsstruktur. Nye oppdater vedtekter finner dere på VFS. Husk frist for å være garantert plass på SFO for skoleåret 2023-24 er 15. februar 2023.

Søk plass i Visma Flyt Skole:https://skole.visma.com/karmoy/

Mer info om gratis kjerntid:https://www.karmoy.kommune.no/gratis-sfo-na-ogsa-for-2-klassinger/SFO modeller og priser:https://www.karmoy.kommune.no/barnehage-og-skole/skolefritidsordning-sfo/

Hilsen Karmøy kommune Oppvekst-og kultur