SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud som blir gitt ved skolene for barn i 1. – 4. klasse. Karmøy kommune står som eier, men det er rektor ved den enkelte skole som er administrativ og faglig leder for SFO. I tillegg er det satt av tid til miljøarbeider for å koordinere ordningen. 

Informasjon om SFO til alle foresatte 0. – 3. trinn – Karmøyskolen

Karmøy kommune har endret vedtekter for opphold på SFO, nye vedtekter gjelder f.o.m. 01.08.2022. Det er nye oppholdstider og justerte priser. Oppholdstidene gir ikke rom for endring eller lokal tilpassing ved den enkelte skole, de gjelder alle offentlige skoler i Karmøy kommune.

Dersom dere ønsker plass på SFO for neste skoleår 2022/23 er søknadsfrist 15. februar 2022. Er søknaden sendt innen fristen er barnet garantert plass på SFO.

Følgende gjelder:

  1. Går barnet deres i 1.-3. trinn og har plass på SFO dette skoleåret må dere søke på ny om dere ønsker at de skal beholde plassen for neste skoleår. På grunn av endring av vedtektene vil plassen som dere nå har bli avsluttet 30. Juni 2022. Søker dere innen fristen, 15. februar, er dere garantert plass.
  2. Skal barnet deres begynne på skolen august 2022 (skolestarter), og dere ønsker SFO- plass må dere søke innen fristen for å være garantert plass.
  3. Har dere allerede søkt om plass med nåværende modell (21/22) må dere søke på ny innen fristen fordi vedtektene er endret.
  4. Har dere allerede søkt om plass etter ny modell (22/23), anbefaler vi at dere setter dere inn i de nye vedtektene.

Påmeldingen skjer elektronisk via Visma Flyt Skole – https://skole.visma.com/karmoy (logg på via ID-porten og velg SFO)

Nye modeller og priser som gjelder fra 1. august 2022

Ettermiddagsmodell 1 (Skoleslutt til kl. 15.00) kr 1743

Ettermiddagsmodell 2 (Skoleslutt til kl. 16.30) kr 2563

Full modell 1 (morgen+ ettermiddagsmodell 1 til kl. 15.00) kr 2437

Full modell 2 (morgen+ ettermiddagsmodell 2 til kl. 16.30) kr 3273