SFO

Sist oppdatert 9. januar 2020 08:06

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud som blir gitt ved skolene for barn i 1. – 4. klasse. Karmøy kommune står som eier, men det er rektor ved den enkelte skole som er administrativ og faglig leder for SFO. I tillegg er det satt av tid til miljøarbeider for å koordinere ordningen. Påmeldingsfristen er 15. februar, påmelding skjer via Visma Flyt Skole. Barnet beholder plassen ut 4. trinn eller til plassen sies opp og oppsigelsestiden er gått ut.  Vedtektene for SFO i Karmøy kommune finner du her: Vedtekter SFO