Skoleskyss

Sist oppdatert 13. mai 2020 11:31

Elever  har rett på fri skoleskyss dersom de har mer enn 4 km (2 km for 1. klasse) reisevei til skolen (korteste gangbare veg). Tilbudet om skoleskyss gjelder kun ved skolestart/skoleslutt og ikke ved SFO-start/slutt.

Du kan lese mer om skoleskyss her: https://www.kolumbus.no/ruter/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/grunnskole/

 

NB!  Endringer i Rute 226 Skoleskyss Mykje skole- Våga kai/Røyksund fra uke 20,  grunnet Korona-tiltak (Aksnesruten går som normalt)

Til skolen:

1. tur – 07.35 fra Helgeland, frem til broen på Røyksund og deretter til skolen.

2. tur – 08.30 fra Ytre Røyksund og resten av ruten. Til skolen ca 08.45.

Retur:

Mandag:

Tur 1: Kl. 12.50 Mykje – Ytre Røyksund

Tur 2: Kl. 13.20 Mykje – Våga kai

 

Tirsdag:

Tur 1: Kl. 13.45 Vormedal/ Mykje – Ytre Røyksund

Tur 2: Kl. 14.15 Vormedal/ Mykje – Våga kai

 

Onsdag:

Tur 1: Kl. 12.50 Mykje – Ytre Røyksund

Tur 2: Kl. 13.20 Mykje – Våga kai

 

Torsdag:

Tur 1: Kl. 12.50 Mykje – Ytre Røyksund

Tur 2: Kl. 13.20 Mykje – Våga kai

 

Fredag:

Tur 1: Kl. 12.35 Mykje – Ytre Røyksund/ Våga kai – ordinær tur

Tur 2: Kl. 14.15 Vormedal /Mykje–Ytre Røyksund/ Våga kai -ordinær tur