Skolehelsetjeneste

Skoleåret 22/23 vil det være fravær av helsesykepleier på Mykje skole på grunn av studiepermisjon.

Konsultasjoner for elever 1.trinn og vaksinering vil bli gjort at helsesykepleier fra andre skoler.
Kontaktperson avdelingsleder Signe-Lill D. Hinderaker, slh@karmoy.kommune.no, mob. 41261235.

Norheim helsestasjon: 52811690

1. klasse: Skolestarterundersøkelse med helsesykepleier og lege på helsestasjonen. Høyde og vektmåling.

2. klasse: Vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/poliomyelitt

3..klasse:  Høyde og vektmåling på skolen

6. klasse: Vaksine mot meslinger/kusma/røde hunder. Gruppeundervisning om pubertet/utvikling.

7. klasse: Vaksine mot HPV-virus/livmorhalskreft, 2 doser jenter og gutter.