Om skolen

Sist oppdatert 26. september 2019 08:58

Skolen som stod klar til bruk ved skolestart i 2008 er lokalisert i et vakkert, åpent kystheilandskap med myrer og vann og med tilgrensende friluftsområder. Fra toppen av fjellknausen øst for tomta er det flott utsikt over Karmsundet i vest og Tuastadvatnet i øst.
Ved skolestart i 2019 hadde skolen 378 elever og 48 ansatte