Om skolen

Skolen som stod klar til bruk ved skolestart i 2008 er lokalisert i et vakkert, åpent kystheilandskap med myrer og vann og med tilgrensende friluftsområder. Fra toppen av fjellknausen øst for tomta er det flott utsikt over Karmsundet i vest og Tuastadvatnet i øst.
Ved skolestart høsten 2021 har skolen 403 elever og 52 ansatte