Nyheter

Vanlig skoledag mandag 19. september

Mykje skole har vanlig skoledag mandag 19. september. Planleggingsdagen er flyttet til torsdag 10. november. Se mer info på skoleruta.

Les mer
Sist oppdatert 13. september 2022 09:04

Stafett for livet

Ansatte på Mykje skole deltar i Kreftforeningens stafett for livet 27.–28. august 2022 på Torvastad. I et døgn går eller løper vi til støtte for alle kreftrammede. Mykje skoles lag heter «Mykje liv» og er lag nr. 11. Alle som ønsker og har mulighet kan delta, enten med å...

Les mer
Sist oppdatert 26. august 2022 11:58

Velkommen til nytt skoleår

Da er snart sommerferien slutt, og vi håper at alle har hatt en flott sommer og er klar til et nytt og spennende skoleår. Skolen starter opp igjen torsdag 18. august. Skolen starter kl. 08.25 for 2. -7. trinn.  1. trinn starter kl. 09.00. Elevene slutter til vanlig tid kl 13.15...

Les mer
Sist oppdatert 17. august 2022 12:46

Til foreldre/foresatte til elever i 1. klasse skoleåret 2022/23

Foreldre/foresatte til elever i 1. klasse skoleåret 2022/23 inviteres til foreldremøte onsdag 8. juni kl. 18.00. De nye 1. klassingene invitertes til Bli-kjentstund på skolen tirsdag 14. juni kl. 17.00-18.30. Invitasjoner er sendt på Visma Flyt Skole.

Les mer
Sist oppdatert 1. juni 2022 12:37

Gratis kjernetid i SFO for 1. trinn fra og med skoleåret 2022/2023

Fra høsten 2022 innføres det 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn. I Karmøy kommune betyr det at alle elever på 1. trinn gis tilbud om gratis plass i SFO hver dag fra kl. 07.45-15.00. Tilbudet gjelder hele SFO-året, også i skolens ferier. SFO har...

Les mer
Sist oppdatert 17. februar 2022 11:23

Skolestart

Da er snart sommerferien slutt, og vi håper at alle har hatt en flott sommer og er klar til et nytt og spennende skoleår. Skolen starter opp igjen torsdag 18. august. Skolen starter kl. 08.25 for 2. -7. trinn.  1. trinn starter kl. 09.00. Elevene slutter til vanlig tid kl 13.15....

Les mer
Sist oppdatert 15. august 2022 14:24