Nyheter

Til foreldre/foresatte til elever i 1. klasse skoleåret 2022/23

Foreldre/foresatte til elever i 1. klasse skoleåret 2022/23 inviteres til foreldremøte onsdag 8. juni kl. 18.00. De nye 1. klassingene invitertes til Bli-kjentstund på skolen tirsdag 14. juni kl. 17.00-18.30. Invitasjoner er sendt på Visma Flyt Skole.

Les mer
Sist oppdatert 1. juni 2022 12:37

Gratis kjernetid i SFO for 1. trinn fra og med skoleåret 2022/2023

Fra høsten 2022 innføres det 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn. I Karmøy kommune betyr det at alle elever på 1. trinn gis tilbud om gratis plass i SFO hver dag fra kl. 07.45-15.00. Tilbudet gjelder hele SFO-året, også i skolens ferier. SFO har...

Les mer
Sist oppdatert 17. februar 2022 11:23

Skolestart

Da er snart sommerferien slutt, og vi håper at alle har hatt en flott sommer og er klar til et nytt og spennende skoleår. Skole og SFO starter mandag 16. august. SFO har åpent fra kl. 07.00. Skolen starter kl. 08.25 for 2. -7. trinn.  1. trinn starter kl. 09.00 Velkommen til skolen!...

Les mer
Sist oppdatert 5. august 2021 12:46

Kontakttelefon for bekymring vedrørende barns psykiske helse i Karmøy kommune

Foreldre som ønsker å drøfte en bekymring for barns psykiske helse som følge av den pågående situasjonen kan kontakte Karmøy PPT på telefon 947 95 471. Kontakttelefonen er åpen fra 9 til 11 og 12 til 14 på hverdager. https://www.karmoy.kommune.no/kontakttelefon-for-bekymring-vedrorende-barns-psykiske-helse-i-karmoy-kommune/

Les mer
Sist oppdatert 23. mars 2020 09:01

Skole og SFO er stengt

Nasjonale myndigheter har besluttet å stenge skolene/SFO for å forebygge coronasmitte. Vi har stengt fra torsdag 12. mars kl 18.00. Informasjon til foreldre/foresatte blir gitt på Visma Flyt skole. Følg med på oppdatering.

Les mer
Sist oppdatert 12. mars 2020 16:14

Avlysning/utsettelse av arrangementer grunnet forebygging av Coronasmitte

Kommunene på Haugalandet har gått sammen om felles restriksjoner for å forebygge smitte av corona-viruset. Restriksjonene gjelder arrangement innendørs med mer enn 100 personer. Ved Mykje skole vil det si at morgensamlinger på fredager blir avlyst. Vi utsetter også kulturkvelden som var planlagt 25. mars. Vi ber om at...

Les mer
Sist oppdatert 11. mars 2020 09:53

Coronaviruset

  Smittevernlegen i Karmøy kommune har kommet med råd om hvordan forholde seg til barn og unge som kommer hjem fra vinterferien i områder med pågående smittespredning av coronaviruset.  Mandag starter skolen, og vi ber alle om å følge rådene som blir gitt. Skolen vil følge rådene, og ha stort fokus...

Les mer
Sist oppdatert 29. februar 2020 16:03