Ordensregler for Mykje skole

Vi ønsker at Mykje skole skal være en trivelig og trygg skole for alle.

 • at andre møter deg på en vennlig måte, og er høflige og greie mot deg.
 • at andre viser respekt for deg.
 • at ingen mobber eller plager deg. (Jmfr. opplæringsloven § 9a. Se også egne regler mot mobbing.)
 • at det er ro og orden i timene.
 • at eiendelene dine får være i fred.
 • å være vennlig, høflig og grei mot alle.
 • å vise respekt for medelever og personalet på skolen.
 • å møte presis til timene. å ha med utstyr som du trenger til timene.
 • å sette sykkelen i sykkelstativet dersom du sykler til skolen.
 • å gå rolig inne. å bruke innestemme når du er inne. at du kun kaster snøball på anvist sted.
 • å ta godt vare på skolen og skolens eiendom. ( Bygninger, uteområde, møbler, utstyr, bøker osv. )
 • å bruke nettvett når du benytter skolens IKT-utstyr.
 • å snakke stygt om, mobbe eller plage andre. (Jmfr. opplæringsloven § 9a. Se også egne regler mot mobbing.)
 • å ha med rullebrett, rulleskøyter eller lignende.
 • å ha med mobiltelefon eller andre verdigjenstander.
 • å ha med snop.
 • å kaste snøball utenfor anvist område.
 • å ha med kniv eller andre farlige gjenstander.
 • å ha med tobakk eller andre rusmidler.
 • å misbruke skolens IKT-utstyr.
 • hærverk av skolens eiendom eller eiendeler.
 • tilsnakk/irettesettelse.
 • samtale med kontaktlærer eller andre ansatte, sosiallærer og/eller skolens ledelse.
 • telefon fra skolen til hjemmet og/eller møte med nødvendige parter/instanser.
 • fullføre arbeidsoppgaver i friminutt.
 • sitte inne i friminutt og/eller ha friminutt til andre tider enn medelever.
 • gå sammen med en voksen i friminutt.
 • beslagleggelse av eventuelle ulovlige gjenstander resten av skoledagen.
 • pålegg om å rette opp eventuell skade som er påført skolens eiendom/eiendeler. (Rydde søppel, vaske og lignende.)
 • erstatning.
 • utvisning for resten av skoledagen.