SFO skoleåret 2023/24 søknadsfrist 15.02.23 Gratis kjernetid for 1. og 2. trinn fra og med skoleåret 2023/24

Det innføres 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1.trinn og 2. trinn. I Karmøy kommune betyr det at alle elever på 1.trinn og 2. trinn kan få gratis plass i SFO hver dag fra kl.07.45-15.00. Tilbudet gjelder hele SFO året, også i skolens ferier. SFO har stengt i juli måned.

En en av modellene nedenfor må velges:

· Gratis kjernetid kl. 07.45 – kl. 15.00, ingen betaling

· Gratis kjernetid med morgen, pris kr 558

· Gratis kjernetid med ettermiddag, pris kr 1116

· Gratis kjernetid med morgen og ettermiddag, pris kr 1673

4 modeller for 3.- 4. klasse fra skoleåret 2023/24

Ettermiddagsmodell 1
Skoleslutt – til kl. 15.00

Ettermiddagsmodell 2
Skoleslutt – til kl. 16.30

Full modell 1
07.00 til skolestart + Skoleslutt – til kl. 15.00

Full modell 2
07.00 til skolestart + Skoleslutt – til kl. 16.30

Priser

Ettermiddagsmodell 1 (Skoleslutt til kl. 15.00) kr 1743

Ettermiddagsmodell 2 (Skoleslutt til kl. 16.30) kr 2563

Full modell 1 (morgen+ ettermiddagsmodell 1 til kl. 15.00) kr 2437

Full modell 2 (morgen+ ettermiddagsmodell 2 til kl. 16.30) kr 3273

Informasjon om ordninger for reduksjon i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt i husholdningen finnes på kommunens nettsider: Betalingsreduksjon for SFO

For alle deltakere på alle trinn:


I skolens ferier, utenom juli måned hvor SFO er stengt, vil SFO tilbudet være fra kl. 07.45-15.00. De som i tillegg har SFO-tilbud med plass om morgen vil kunne komme kl. 07.00, og de med plass til kl. 16.30 vil kunne være til kl. 16.30.