Stafett for livet

Ansatte på Mykje skole deltar i Kreftforeningens stafett for livet 27.–28. august 2022 på Torvastad. I et døgn går eller løper vi til støtte for alle kreftrammede. Mykje skoles lag heter «Mykje liv» og er lag nr. 11. Alle som ønsker og har mulighet kan delta, enten med å gå en runde på idrettsbanen eller i lysløypa. Det er gratis å delta. Merk at alle barn må gå sammen med en voksen. Stafetten varer fra kl. 12.00 lørdag til kl. 12.00 søndag.  Alle runder telles ved at man trykker på lagets rundeteller ( nr 11) etter en runde. Mer informasjon og program finnes her: https://kreftforeningen.no/stafettforlivet/tilbud/kreftforeningens-stafett-for-livet-karmoy/ Vi har også vår egen innsamlingsaksjon: https://innsamling.kreftforeningen.no/stafett-karmoy-2020/5-16626