Til foreldre/foresatte til elever i 1. klasse skoleåret 2022/23

Foreldre/foresatte til elever i 1. klasse skoleåret 2022/23 inviteres til foreldremøte onsdag 8. juni kl. 18.00.

De nye 1. klassingene invitertes til Bli-kjentstund på skolen tirsdag 14. juni kl. 17.00-18.30.

Invitasjoner er sendt på Visma Flyt Skole.