Gratis kjernetid i SFO for 1. trinn fra og med skoleåret 2022/2023

Fra høsten 2022 innføres det 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn. I Karmøy kommune betyr det at alle elever på 1. trinn gis tilbud om gratis plass i SFO hver dag fra kl. 07.45-15.00. Tilbudet gjelder hele SFO-året, også i skolens ferier. SFO har stengt i juli måned. De som ønsker plass i SFO, må melde seg på tilbudet i søknadsportalen «Visma flyt skole».

Er det allerede søkt SFO plass for skoleåret 2022/23 må dette dessverre gjøres på nytt.

Søknadsfrist er i år utvidet til 1.mars.

Elever på 1. trinn har tilbud om å velge én av modellene nedenfor:

  • Gratis kjernetid (kl. 07.45-15.00), ingen betaling
  • Gratis kjernetid med morgen (kl. 07.00-15.00), pris 558 kr
  • Gratis kjernetid med ettermiddag (kl. 07.45-16.30), pris 1 116 kr
  • Gratis kjernetid med morgen og ettermiddag (kl. 07.00-16.30), pris 1 674 kr

Informasjon om ordninger for reduksjon i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt i husholdningen finnes på kommunens nettsider: Betalingsreduksjon for SFO

For alle deltakere på alle trinn:


I skolens ferier, utenom juli måned hvor SFO er stengt, vil SFO tilbudet være fra kl. 07.45-15.00. De som i tillegg har SFO-tilbud med plass om morgen vil kunne komme kl. 07.00, og de med plass til kl. 16.30 vil kunne være til kl. 16.30.

Organiseringen av oppholdstider i kommunal SFO skal behandles i hovedutvalg oppvekst og kultur den 17.03.22. Det tas forbehold om eventuelle endringer.