Endringer skoleskyss rute 226 Våga kai/Ytre Røyksund grunnet Korona-tiltak

Det er endringer i skoleskyss rute 226 Våga kai/Ytre Røyksund f.o.m. uke 20. Se nærmere informasjon under punkt “Informasjon – skoleskyss”. Ny endring i skyss torsdager f.o.m. uke 23